Bài viết

Công ty Tick Full Life xây dựng hoạt động khởi động đọc văn hóa

Công ty Tick Full Life xây dựng hoạt động Khởi động - Đọc văn hóa

Tất cả nhân cùng nhau chụp hình check-in buổi sáng Đi…
Nhân viên phòng khám Tick Full Life đọc và review sách Người dám cho đi

Nhân viên công ty Tick Full Life đọc và review sách “Người Dám Cho Đi”

Sách "Người dám cho đi" Việc đọc sách vào mỗi…